Přístrojové vybavení

 

Ultrazvukový přístroj Vivid S5 firmy GE

 

      Základem každé moderní angiologické ambulance je ultrazvuková diagnostika. Zakoupili jsme kvalitní sonografický přístroj tradičního výrobce GE, Vivid S5. Doplněný o grafický archiv Echopack, který umožňuje uchování grafických záznamů pacientů v nezměněné kvalitě a jejich přímé porovnání s předchozím vyšetřením i řadu let starým. Lékař tak je schopen v kterýkoliv okamžik přesně posoudit jak a v jakém rozsahu došlo ke změně Vašeho nálezu. Zejména u hraničních stavů je tato grafická nádstavba velkým pomocníkem v diagnostice.

 

vivid-s5 foto 3 300 px

Pletysmograf ELKAT Vasoquant 2000

 

   Součástí precizní angiologické diagnostiky je pletysmografie tradiční německé firmy ELKAT -metoda, kterou můžeme neinvazivně měřit periferní prokrvení na úrovni nejmanších tepen a žil. Jedná se o vhodnou doplňkovou metodu k ultrazvukové diangnostice, která zajistí zobrazení prokvení periferie, která není klasickým ultrazvukem zobrazitelná.

Pletysmograf 300px