Cévní vyšetření

         Žil dolních a horních končetin
         Tepen dolních a horních končetin
         Tepen krku (karotidy)

Žilní vyšetření

Při otocích, klidových bolestech, pocitu tíhy a dyskomfortu či křečích končetin
U výskytu křečových žil
Kožních defektů (např. bércových vředů)
Před lymfodrenážemi
 


Tepenné vyšetření končetin

Při bolestech končetin při námaze (bolesti při chůzi tzv. klaudikace)
Při náhle vzniklé bolesti v končetině
Kožní defekty (např. bércové vředy)
Před lymfodrenážemi

Tepen krku (karotid)

Při bolestech hlavy, závratích, problémech s nedoslýchavostí či jinými problémy se sluchem
Po cévních mozkových příhodách

 

Ultrazvukové vyšetření

Pro pacienta zcela bezbolestné. Pacient nemusí být předem nijak  připraven.
Bez radiační zátěže.
Vyšetření provádíme velmi kvalitním ultrazvukem Vivid 5.

Pletysmografické vyšetření pro tepenné i žilní vyšetření končetin

Pro pacienta většinou nebolestivé vyšetření. Někteří však, zvláště diabetici mohou pociťovat nepříjemný tlak při nafukování manžet.
Pacient nemusí být předem nijak  připraven.
Bez radiační zátěže.
Toto vyšetření slouží k upřesnění žilního či tepenného vyšetření končetin.
Vyšetření provádíme velmi kvalitním pletysmografem ……..